Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice vezano na upravljanje stanovanj, ki so v občinski lasti. In sicer zanimale so nas sledeče informacije:

1.      Upravljanje stanovanj

Zanima nas,  kako imajo občine urejeno upravljanje stanovanj v lasti občine – neprofitnih in tržnih ( ne  zgolj v smislu Stanovanjskega zakona, ki ureja upravnika večstanovanjskih stavb) – ali in  koga pooblastijo za npr. obračun najemnin, manjša vzdrževalna dela, vodenje raznih evidenc, urejanje požarnega reda… kdo najemnikom  obračunava najemnine in ostale obratovalne stroške in potem tudi vodi postopke izvršbe? Kakšno ceno plačujejo občine  za te storitve?

2.      Zavarovanje

Zanima nas tudi  glede urejanja zavarovanja stavb, poslovnih prostorov, avtomobilov, opreme …Ali imajo občine sklenjene zavarovalne pogodbe le za poslovne prostore , stavbe in opremo, ki jo same uporabljajo, ali tudi (skupno zavarovalno pogodbo) za ostale, ki so jih dale v upravljanje ( npr.  javnim zavodom, krajevnim skupnostim-večnamenske domove) …  

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: