Na SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo področje ureditve izvajanja pokopališke, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališča in sicer glede urejenosti razmerja z izvajalci. Občino članico je zanimalo ali imajo druge občine urejeno področje s pogodbo ali koncesijo ter za kakšno dobo? Ali morda občine kombinirajo koncesijo in pogodbeno razmerje?

Prejete odgovore občin članic SOS lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: