Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice SOS glede ureditve najemnega razmerja za pokopališče. S prošnjo po posredovanju informacij smo se obrnili na občine članice.

Občino ima v Odloku o gospodarskih javnih službah urejene pogrebne in pokopališke storitve kot izbirni gospodarski javni službi. Glede na to, da Občina ni v celoti lastnik vseh nepremičnin na katerih so pokopališča jo zanima:

Kako imajo druge Občine urejeno lastništvo pokopališč?

Ali se Občine prizadevajo k pridobitvi lastništva nepremičnin kjer so pokopališča, oziroma ali imajo z lastniki sklenjena najemna razmerja?

Kakšna je višina najemnine (izračun v EUR/m2 v določenem obdobju)?

Odgovore občin si lahko preberete prilogi


Nazadnje posodobljeno: