Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede urejanja sočasne prisotnost vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam članicam. 

Občino zanima kako imajo vrtci v drugih občinah zagotovljeno oz. urejeno sočasno prisotnost vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti (npr.: Ena oz. več vzgojiteljic nastopi z bolniško na isti dan, vrtec pa o tem obvestijo šele na dan nastopa bolniške oz le dan prej. ). Problem nastane, ker Zakon za uravnoteženje javnih financ zahteva soglasje ustanovitelja za vsako nadomestno zaposlitev, kjer je tudi navedeno, da bo ustanovitelj zagotavljal sredstva za začasno ali občasno delo. Zanima jo, koga zaposlijo v vaših vrtcih z dnem, ko nastopi bolniška (sklepanje pogodb o delu je na podlagi 109 . a člena ZOFVI s študenti in plačilo preko študentskih napotnic, v nasprotju z določili ZDR in ZOFVI.), ter kako pridobivate soglasje ustanovitelja, saj je le-to potrebno pridobiti že pred samim nastopom nadomestne zaposlitve?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: