Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uvedbe postopka za razlastitev. 

Zaradi večje varnosti za pešce želi občina ob lokalni cesti zgraditi pločnik. Eden od lastnikov pa občini ne želi prodati zemljišča, zato razmišlja občina o uvedbi postopka za razlastitev. Razpolagajo s projektom za izvedbo, izvedena pa je tudi že parcelacija potrebnega zemljišča za pločnik.

Na podlagi (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10) bi občinski svet ugotovil javno korist, nato pa bi vložili zahtevo za razlastitev na Upravno enoto po postopku, določenem v Zakonu o urejanju prostora (ZUrep–1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03).

Občino je v tem zvezi zanimalo ali ima katera občina že izkušnje s postopkom ugotavljanja javnega interesa po 12. členu Zakona o cestah – kaj naj vsebuje sklep občinskega sveta, da ni kasneje težav v postopku razlastitve pred upravno enoto ter kako dolgo je postopek razlastitve nato trajal?

Odgovor občine članice lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: