Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev izkušenj drugih občin glede izdaje računa občini in uveljavljanju le tega pri zahtevkih. 

Namreč, v okviru občine deluje Režijski obrat, ki za občino opravlja gospodarsko javno službo, ni pa registriran kot samostojna pravna oseba.

Občina sprašuje ali lahko Režijski obrat izda račun občini za opravljeno delo in stroške – npr. pri izvedbi posameznega projekta, kjer lahko delo opravijo delavci režijskega obrata?

Občino zanima, ali lahko tak račun uveljavljajo pri zahtevkih, ki jih naslovijo na različna ministrstva, ki sofinancirajo njihove projekte in tudi za pridobitev sredstev iz EU (npr. Ministrstvo za kmetijstvo in Evropski sklad za razvoj podeželja, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in Evropski sklad za regionalni razvoj…)?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: