Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z varstvom vozačev obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin.

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi navedenega člena osnovna šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev, ki ga opravljajo učitelji.

Zanimalo nas je:

  1. Na kakšen način imate to urejeno v vaši občini? (npr. ali plačujete urne postavke ali je to urejeno na način, da se v tem času organizira razširjen program in druge aktivnosti…)
  2. Ali imate določene podrobnejše pogoje – čakanje na organiziran prevoz oz. čakanje, da po šolarje pridejo starši?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: