Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov občin glede višine in načinu razdelitev sredstev za društva v občinah.

Občina konkretno sprašuje, koliko sredstev (EUR/letno) in na kakšen način druge občine delijo sredstva za društva in organizacije (za športna društva, za kulturna društva, za neprofitne organizacije in društva, za humanitarne organizacije in društva, za društva oziroma organizacije, ki se ukvarjajo s programi za mlade). Ali imate občine za vsako od navedenih področij svoj razpis in ali obstajajo pravilniki za razdelitev sredstev.

Odgovore občin v obliki tabel si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: