Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki pripravlja pravilnik o plačilu oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov.

V ta namen bi občina članica želela pridobiti aktualne podatke s strani ostalih občin o višini zneskov sejnin. Zbrani podatki bodo anonimni.

Prosimo, da odgovorite na vprašanja na povezavi TUKAJ.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 25. 1. 2022.


Nazadnje posodobljeno: