Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila za informacijo o višini stroškov osnovnega pogreba, ki ga v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora poravnati občina v primeru, če naročnika pogreba ni.

Prosili smo za podatke (stroške) glede na vrsto pokopa:

  1. Osnovni pogreb z žaro: _____
  2. Osnovni pogreb s krsto: _____
  3. Osnovni pogreb z raztrosom pepela: _____

*Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo (niso pa vključeni stroški: 24-urne dežurne službe, prevoza na upepelitev, upepelitve in prevoza iz upepeljevalnice k izvajalcu pogrebne dejavnosti ali v mrliško vežico)

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: