Na Skupnost občin Slovenije se je s vprašanjem glede višine zneska kilometrine obrnila občina članica. 

Zanima jo, katero višino kilometrine upoštevajo občine za obračunavanje prevoza učencev v šolo in domov – za otroke s posebnimi potrebami in prvošolčke, ki nimajo spremstva oz. organiziranega prevoza. Prosimo Vas za posredovanje informacij.

Občino konkretno zanima glede na toliko različnih razlag glede višine zneska kilometrine, kateri znesek uporabljajo druge občine – ali znižano kilometrino, ali tisto, ki ni obdavčena ali…?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: