Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij.

Občino je zanimalo kako imajo v drugih občinah urejeno vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (npr. obnova vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja ali pa novogradnje) s komunalnim podjetjem.

Zanimalo jih je tudi ali investicijska dela opravlja javno komunalno podjetje na podlagi pogodbe (»notranje naročilo«), po kakšnih cenah (v primerjavi s ceno na trgu), ali zaračunava nadomestilo (provizijo) za vodenje investicij in v kakšnem obsegu?

Prejete odgovore občin najdete tukaj.