Skupnost občin Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi posveta na temo NUSZ za leto 2018, vrednotenja nepremičnin in izhodišč za nov davek na nepremičnine, ki bo potekal predvidoma v drugem tednu meseca junija. Občine boste tako prejele aktualne informacije za morebitne letošnje postopke v zvezi z odloki o NUSZ.

Program posveta bo med drugim obsegal tudi analizo izvajanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2016 in odlokov za leto 2017 ter predloge za pripravo in izvedbo odmere NUSZ za leto 2018.

Ker bi v program posveta želeli vključiti tudi informacijo o aktivnostih in pogledu lokalnih skupnosti glede zagotavljanja pravne varnosti pri izvajanju odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlagi sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ (Sistemska priporočila), ki so jih dne 16.9.2016, izdali Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, vas vljudno naprošamo za izpolnitev vprašalnika, ki ga prilagamo na TEJ POVEZAVI. V kolikor povezave ne morete odpreti, prilagamo vprašalnik še v word obliki – tukaj, ter vas naprošamo za posredovanje odgovorov na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Odgovore lahko posredujete do srede, 31.5.2017.

Prejeti odgovori občin bodo služili tudi kot usmeritev za pripravo predloga sistemskih priporočil za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.

 


Nazadnje posodobljeno: