Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače?
  2. Ali staršem s pravico do povračila stroškov, ki otroke individualno vozijo v zavod, priznate število kilometrov za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj – ali dopuščate izjeme s katerimi jim priznate dejansko opravljeno dnevno število kilometrov za prevoz – npr. z otrokom v zavod, brez otroka domov in brez otroka v zavod, z otrokom domov? Če da, pod kakšnimi pogoji?
  3. Kako interpretirate dikcijo ‘polni kilometri’ – npr. najkrajša pot znaša skupno 20,5 km in v tem primeru priznate 20 km, 20,5 km ali 21 km?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 17. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.