Občina članica se je na sekretariat obrnila s vprašanjem, kako se občine soočajo s težavami, opisanimi v nadaljevanju.

Za potrebe vrednotenja nepremičnin smo Občine na GURS posredovale podatke o namenski rabi zemljišč iz veljavnih prostorskih aktov. Eden od problemov, ki se je ob tem pojavil so ceste. Le-te trenutno še nimajo posebne namenske rabe (zlasti so problematične dovozne poti do nekaj objektov, ki so v privatni lasti) in so uvrščene v najbližjo namensko rabo, torej tudi »stavbna zemljišče za gradnjo«, kar seveda pomeni višjo vrednost nepremičnine. V kolikor so ceste odmerjene, bi jih sicer lahko izločali »ročno«, kar pa seveda podaljša in predvsem podraži postopek. Zanima jo, kako so Občine pristopile k reševanju tega problema?

Odgovore občin preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: