Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo za pridobitev informacij glede v nadaljevanju navedene problematike, s katero se srečuje občina članica SOS. Za informacije smo zaprosili občine članice.

Na pokopališču v občini  je namreč nekaj grobnic, ki nimajo oskrbnikov (za te grobnice nihče ne plačuje oskrbnine). To so grobnice, ki so zanimive oziroma pomembne iz umetnostnozgodovinskega vidika oziroma so v njih pokopane pomembne osebnosti mesta. V obeh primerih nihče ne plačuje najemnin za grobna mesta, seveda pa tudi nihče ne obnavlja nagrobnih spomenikov.

Na podlagi navedenega naproša občina za pomoč, saj bi želela dobiti dober primer reševanja tovrstne problematike v drugih občinah. Zanima jo predvsem kdo zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje tovrstnih grobnih mest ter kaj je pravna podlaga?

Prejeta odgovora si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: