Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice glede vzpostavitev terjatev za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Saj je občina s strani Upravne enote, ki vodi postopek izdaje smrtovnice, prejela poizvedbo ali je pokojni užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Občina v preteklosti ni vzpostavljala terjatev za pomoči v skladu s predpisi, ki nalagajo plačila občanom (enkratna socialna pomoč, subvencije stanarin, zavarovanje oseb brez prejemkov…ipd.) – zato tovrstne evidence za nazaj tudi nimajo vzpostavljene za vse fizične osebe, ki so kadarkoli prejeli katerokoli našo finančno pomoč. Terjatve vzpostavljajo le v primerih doplačil domske oskrbe in pri povračilu pogrebnih stroškov. Prav tako se s podobno težavo srečuje občina pri pozivih sodišč – vzpostavitev terjatev pri prejemnikih socialno varstvenih pravic.

Občino je zanimala praksa vzpostavitve terjatev v preostalih občinah, glede na to, da je zakonodaja na tem področju za vse enaka.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: