Dne 19. 11. 2021 je začel veljati novi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblasti ter v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem določil Odloka obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin.

Prosili smo za odgovore na naslednji vprašanji:

– Ali osebno sprejemate samo vloge kot je določeno z Odlokom:

  1. v upravnih zadevah, ki se lahko vložijo samo pri organu;
  2. v drugih javnopravnih zadevah, v katerih se smiselno uporablja ZUP, ki se lahko vložijo samo pri organu;
  3. v ostalih zadevah, ki niso predmet Odloka?

– Ali v glavni/sprejemni pisarni presodijo, katere vloge spadajo pod upravne in katere ne?

Občine smo prosili za odzive do 30. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.


Nazadnje posodobljeno: