Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0. 

  1. Ali obstaja katera občina, ki je zoper takšno ravnanje banke že sprožila postopek pred sodiščem?
  2. Ali je občina, ki je s katero banko predmetno kršitev (ne glede na določila v pogodbi, ki so na podlagi stališč nedopustne in celo predstavljajo nasprotje z direktivo EU) uredila sporazumno?

Odgovore smo zbirali do 22. 11. 2022 in jih navajamo TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: