Občina članica se je obrnila s vprašanjem glede zaračunavanja komunalnih prispevkov na Skupnost občin Slovenije.

Občino v tej zvezi zanima na kateri podlagi občine zaračunavajo komunalni prispevek v primerih, ko gre za širitev stavbnih zemljišč po 29. Členu ZPNačrt? Verjetno te širitve niso zajete v programe opremljanja, še manj pa v obračunska območja?

Odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: