Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti invalidne osebe.

In sicer je CSD na občino posredoval dopis, da naj sporoči ali zahteva prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah invalidne osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta oseba ima več nepremičnin.

Ker občina še ni imela primera, da bi invalidna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika, imela več premoženja, je zaprosila za izkušnje drugih občin, če so imele te primere in kako so ravnale; so se odpovedale zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe ali ne.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: