Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč. 

Občino je zanimalo ali imate v kateri izmed občin ustanovljeno posebno združenje kmetov, oziroma imate posebno postavko (ne rezerva) za pomoč posameznim kmetijskim gospodarstvom ob nesrečah. Pa ne ob poplavi ali suši ali toči ali kakšni drugi vremenski ujmi. V  mislih imajo nesreče kot so požar (pogori gospodarsko poslopje) ali se zgodi nesreča s katerim od kmetijskih strojev. Kmetje v občini razmišljajo v smeri združevanja, občino pa zanimajo zakonske podlage za tako združenje oziroma financiranje.

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: