S strani občine smo prejeli vprašanje ali so v kakšni občini zaradi prilagoditve cene programa vrtca, ki je bila posledica dviga plač zaposlenih, hkrati povečali tudi delež sofinanciranja programov s strani občine (popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev)?«

Občina je prejela pobudo, da nase prevzame strošek povečanja plač in s tem razbremeni starše, kar lahko stori s povečanjem sofinaciranja programov (saj bo zaradi dviga plač prilagodila ceno programov vrtca).  

Na tej povezavi si lahko preberete odgovore občin