• Domov
 • Zakaj je dobro biti član SOS?

S članstvom pridobi občina naslednje pravice:

 • postanete član družine občin, ki presega meje Slovenije
 • do aktivnega sodelovanja in soodločanja o prihodnosti občin v Sloveniji in regiji
 • pridobite partnerja , ki vam pomaga pri delovanju vaše občine
 • dostop do nenehno ažurirane baze pomoči in znanja
 • do svetovanja in priprave ali zagotavljanja odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo na delovanje vaše občine
 • do pomoči pri pripravi vaših pravnih aktov, s kadrovskega, organizacijskega ali drugega področja
 • do brezplačnega sodelovanja na dogodkih in izobraževanjih SOS ali po nižjih, članskih cenah
 • do sodelovanja v skupnih javnih naročilih občin članic, ki zagotavljajo nižje cene in administrativno razbremenitev vaše občinske uprave
 • lahko volite in ste izvoljeni v organe SOS in s tem lahko dajete pobude in predloge v zvezi z delovanjem SOS
 • do rednega obveščanja o novostih in dogodkih
 • do aktivnega delovanja v komisijah in delovnih skupinah
 • do prednosti in ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodnih institucij in mrež, katerih članica je Skupnost občin Slovenije (Odbor Regij, Svet Evrope, Svet Evropskih občin in regij, NALAS, Zveza Alpe-Jadran)
 • in še veliko več…

Predstavitev SOS


Nazadnje posodobljeno: