Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava

Dne 23. 12. 2022 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava.

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja  za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Uredba bo ob sprejetju začela veljati 1. januarja 2023 in bo veljala do 31. decembra 2023. Uredba je začela veljati 1. januarja 2023 in bo veljala do 31. decembra 2023.

Celotno besedilo Uredbe je dostopno na povezavi TUKAJ.