Teme

  • 14.06.2024.

Članice in člane Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS obravnavali predlog Zakona o gostinstvu

Članice in člane Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri Skupnosti občin Slovenije so 7. 6. 2024 obravnavali svoje pripombe na predlog Zakona o gostinstvu, ki ga je pripravilo in dalo v javno obravnavo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994,...
  • 14.06.2024.

SREDSTVA za izvedbo tehnične posodobitve OPN – ROK 28.6.2024 do 12:00

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki je v teku in se zaključi 28. 6. 2024. Namen javnega poziva je vzpodbuditi digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni. Do financiranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski...
  • 14.06.2024.

3. srečanje delovne skupine SOS za NUSZ s predstavniki MNVP in GURS

V četrtek, 13.6.2024 je v MO Velenje potekalo 3. srečanje delovne skupine SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ. Poleg članic in članov delovne skupine so se srečanja udeležili iz Geodetske uprave RS Tomaž Petek, v. d. generalnega direktorja in Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine ter iz Ministrstva za...
  • 13.06.2024.

Informativni posvet Ministrstva za naravne vire in prostor z občinami

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 13. junija 2024 organiziralo informativni posvet z občinami. Namen dogodka je bil zagotoviti ključne informacije in navodila za občine glede dveh pomembnih tematik, ki so ključne za trajnostni razvoj in varnost lokalnih skupnosti. Na posvetu so bile predstavljene podrobnosti Programa odprave posledic neposredne...
  • 13.06.2024.

Seminar o kibernetski varnosti občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom vlade RS za informacijsko varnost dne 11. 6. 2024 organizirala seminar Kibernetska varnost občin in javnih zavodov, ki je bil namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov...
  • 13.06.2024.

1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti

V sredo, 12. 6. 2026 je v občini Trebnje potekalo 1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti. S prvim srečanjem se je mreža formalno konstituirala in potrdila novega predsednika komisije, ki bo v tem mandatu podžupan občine Kočevje, Gregor Košir in novega podpredsednika, ki bo v tem mandatu župan občine Turnišče, Borut Horvat. Na...
  • 11.06.2024.

Vabilo k sodelovanju v Nacionalnem mesecu skupnega branja 2024

S stani Ministrstva za kulturo smo bili zaprošeni za posredovanje pobude, da tudi v vaši občini pristopite k soustvarjanju Nacionalnega meseca skupnega branja 2024 (NMSB 2024), ki bo potekal od 8. septembra do 8. oktobra 2024. Namen NMSB 2024 je, da se pomen branja približa vsem, zato ste vabljeni, da spodbujate najrazličnejše oblike branja tudi...