Javna uprava

Arhiv za kategorijo: Javna uprava

  • 22.11.2023.

Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni. Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit...
  • 09.11.2023.

Župan ne evidentira delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo več občin glede evidentiranja delovnega časa župana v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in naknadno sprejete novele zakona. Seznanjamo vas z izrekom sodbe Upravnega sodišča RS, iz katere izhaja, da župan (tudi podžupan) ne evidentira delovnega časa. In sicer: »Položaja...
  • 08.11.2023.

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja – priporočilo

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo priporočilo glede priprave na strokovni izpit za inšpektorja. Zaradi zagotovitve večje uspešnosti na strokovnem izpitu za inšpektorja, ki je po vsebini zelo zahteven izpit, predlagajo inšpekcijskim organom, da kandidate za strokovni izpit za inšpektorja, če tega do sedaj niso storili, predhodno...
  • 17.10.2023.

Napredovanje uradnikov v nazive in javnih uslužbencev v plačne razrede

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne uslužbence v občinskih upravah Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja, pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi premestitev na drugo delovno mesto, česar ZDR-1 ne ureja, pri premestitvi pa je treba pravilno določiti...
  • 06.10.2023.

Predstavnika SOS na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo

Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije sta se 6. 10. 2023, skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, udeležila 6. seje Delovne skupine za lokalno samoupravo. Sestanek je vodil državni sekreta na...
  • 19.09.2023.

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za...
  • 25.08.2023.

Solidarnostna pomoč – pojasnilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis “Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)”: V dopisu je bil podan pregled ureditve odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih...
  • 04.08.2023.

Zbiranje predlogov za spremembo ali dopolnitev Zakona o upravnih taksah

Ministrstvo za javno upravo je prejelo predlog za spremembo Zakona o upravnih taksah oziroma Tarifne priloge na področju varstva okolja. Ker Zakon o upravnih taksah ureja taksno obveznost na vseh upravnih področjih, prosijo, da sporočite morebitne predloge za spremembo oziroma dopolnitev zakona ali Tarifne priloge na področjih iz vaše pristojnosti. Iz...
  • 21.07.2023.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Osnutek pošiljamo TUKAJ. S predlogom se spreminja ali dopolnjuje obstoječo ureditev v zvezi s postopkom opravljanja strokovnega izpita, nekaterimi obveznostmi članov...
  • 17.07.2023.

V usklajevanje prejeli dopolnjeni predlog Zakona o javnih uslužbencih

Obveščamo vas, da smo s strani MJU v usklajevanje prejeli predlog Zakona o javnih uslužbencih. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ. Predlog je dopolnjena verzija že obravnavanega predloga iz junija 2023 na katerega smo že dali pripombe, ki jih lahko preberete TUKAJ. V aktualni verziji predloga so upoštevane naše pripombe glede 26., 62. in 95....