Novice

  • 25.09.2023.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (predlog volivk in volivcev) vložen v Državni zbor

Inštitut 8. marec je zbral zadostno število podpisov za formalno vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v državni zbor. Bistvene rešitve predloga zakona zavzemajo: – izenačitev pogojev za sežig in sosežig odpadkov v zvezi z emisijami, v pravilih ravnanja pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji v zvezi z...
  • 22.09.2023.

Krožno gospodarstvo je proces

Kot navaja doc. dr. Urška Fric iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v članku Specializirane revije za trajnostni razvoj ESG (stran 28) se je treba zavedati »da je krožno gospodarstvo proces in ni prisoten le takrat, ko se nekje pojavi nek odpadek. Premišljeno moramo torej razmišljati o tem, kakšne so možnosti, da odpadka ne...
  • 22.09.2023.

Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran. Faze uvajanjaNovo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste...
  • 21.09.2023.

Veljavni pravni okvir za doložanje plače javnih uslužbencev na nalogah odprave posledic poplav in zemeljskih plazov – Pojasnilo

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pregled določb predpisov, na podlagi katerih se določajo pravice in plače javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov in predstavljajo možnosti nagrajevanja zaposlenih javnih uslužbencev, ki  sodelujejo pri opravljanju teh aktivnosti. Pojasnilo si lahko preberete...
  • 20.09.2023.

Pravilnik za kmetijstvo za novo programsko obdobje

Pred časom smo občinam posredovali osnutek Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje (osnutek je dostopen TUKAJ), ki je bil v fazi nastajanja pregledan tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vključene so bile pripombe MKGP in sekretariata SOS. S strani občin članic smo bili nato opozorjeni, da so osnutek...
  • 20.09.2023.

Pogajanja za povprečnino 24/25

V torek 19.9.2023 je potekal drug sestanek med predstavniki občin in ministrom za finance ter ministrico za javno upravo glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in možnih spremembah financiranja občin. Na sestanku je vsaka stran predstavila svoja izhodišča in pričakovanja. Kljub temu, da sta obe strani podali približevalne predloge, so bile...