Novice

  • 22.02.2024.

Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Obveščamo vas, da , da je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, minister za solidarno prihodnost sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja.Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni...
  • 22.02.2024.

Sestanek o spremembah financiranja občin

Na MJU je 22. februarja 2024 potekal sestanek o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Šlo je za prvi usklajevalni sestanek, na katerem je MJU predstavil namen in predloge sprememb. SOS je na sestanku izpostavila, da nasprotuje predlogu, ki zmanjšuje finančno avtonomijo občin. Predlog zakona namerava zmanjševati sredstva namenjana...
  • 21.02.2024.

Predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je obvestilo o pripravi predloga Uredbe o načinu zvočnih naprav na shodih in prireditvah, do katerega dostopate na tej povezavi. V ta namen je pristojno ministrstvo pripravilo tudi spremno besedilo, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj. Kot uvodoma navajajo Predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih...
  • 20.02.2024.

4. redna seja predsedstva SOS v Ljubljani

V petek, 16. 2. 2024 je potekala 4. redna seja predsedstva SOS v Ljubljani. Županje in župani so obravnavali naslednje tematike. Glede nadaljevanja procesa zniževanja stroškov za občine, v zvezi s katerim je SOS tudi že poslala poziv ministru za javno upravo, je dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo povedal, da MJU sprejema […]
  • 19.02.2024.

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV). Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje...
  • 16.02.2024.

Na 4. seji Predsedstva SOS o dolgotrajni oskrbi

16. februarja 2024 je v Ljubljani potekala 4. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali tematiko nadaljevanja procesa zniževanja stroškov za občine in odprta vprašanja dolgotrajne oskrbe, s posebno pozornostjo na aktivnostih za zagotovitev ustreznega kadra. Županje in župani menijo, da bo na državnem nivoju...