Novice

JAVNO NAROČILO SOS 2023 – 2027: Poziv k podpisu posamičnih pogodb za dobavo električne energije – ROK 21. 3. 2023

Kategorija: Javna naročila

Sodelujoče v javnem naročilu za dobavo električne energije pozivamo k podpisu posamičnih pogodb z dobaviteljema Petrol d. d. in Energija plus d. o. o. Vsa navodila so podrobno navedena v dokumentu, ki je dostopen na povezavi TUKAJ. Rok za prejem podpisanih pogodb je zelo kratek – 21.3.2023, zato prosimo, da sodelujoči pravočasno pošljete dobaviteljema vso... Preberi več

O programskem upravljanju območij Nature 2000

V petek, 17.3.2023 je v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) ter Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) s strani Skupnosti občin Slovenije potekala spletna predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Namen predstavitve je bil prisluhniti področnim ukrepom za občine in občinske javne službe, ki so obvezujoči za... Preberi več

Na XVIII. redni skupščini mreže NALAS govorili o načelu solidarnosti

Solidarnostna podpora, preprečevanje naravnih nesreč in politike, povezane z naravnimi nesrečami, so bile osrednje teme skupščine mreže NALAS, ki je potekala v Istanbulu v Turčiji 15. marca 2023. Skupščine sta se udeležili tudi Jasmina Vidmar generalna sekretarka SOS in delegatka Saša Likavec Svetelšek. Ta se je pridružila okrogli mizi županj in županov iz vse JV... Preberi več

SOS sodelovala na izobraževanju o Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Kategorija: Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije je sodelovala na izobraževanju o Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki ga je Ministrstvo za pravosodje organiziralo dne 16. 3. 2023. Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem... Preberi več

Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Kategorija: Javna naročila

Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko. Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v... Preberi več

Potekal sestanek na temo hrupa in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Kategorija: GJS / Okolje

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek na temo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka in dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave... Preberi več

Občina Ilirska Bistrica nova občina članica SOS

Kategorija: Nekategorizirano

Občina Ilirska Bistrica je postala 183. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico. Ilirska Bistrica je mesto z okoli 4.500 prebivalci in je središče občine Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline na robu Ilirskobistriškega fosilnega plazu ob vznožju Snežnika, nad izlivi potokov Bistrice, Molje in Pile... Preberi več

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Kategorija: EMVI / Projekti

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI, smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni sestanek projektnih partnerjev EMVI projekta in predstavnikov MOL.... Preberi več

Vodstvo SOS na sestanku pri predsednici Državnega zbora

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je danes, v petek, 10. marca 2023, ob 12. uri na pobudo Skupnosti občin Slovenije sprejela predstavnike Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka, dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS, Damjan Anželj, predsednik... Preberi več

Priporočilo za določitev plačilnega roka na podlagi 32. člena ZIPRS2324

Kategorija: Finance

V zvezi s prvim odstavkom 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, v nadaljevanju: ZIPRS2324) ministrstvo za finance pojasnjuje, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov največ 30 dni.   Občina se z izvajalcem... Preberi več