Novice

  • 21.05.2024.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v javno obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (v nadaljevanju: Uredba). Predlog Uredbe je usklajen v okviru Medresorske delovne skupine CLLD. V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v...
  • 20.05.2024.

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega delovnega mesta pri SOS

Skupnost občin Slovenije objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec I. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 40. Osnovna bruto plača na...
  • 17.05.2024.

Sestala se je Komisija za digitalno preobrazbo pri SOS

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri SOS (v nadaljevanju: komisija) so se 14. 5. 2024 sestali na svojem prvem srečanju preko spletne aplikacije Zoom. Sodelujoči so se dogovorili o načrtu dela za letošnje leto in načinu dela komisije. Glavne naloge komisije so: spremljanje novosti in trendov ter obravnava strokovnih sistemskih...
  • 17.05.2024.

Predlog novega Zakona o informacijski varnosti – drugi krog javne obravnave

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV) ter ga dal v drugi krog javne obravnave. Poglavitni namen priprave novega...
  • 17.05.2024.

V Pulju slovenske občine prisluhnile ukrepom prilagajanja podnebnim spremembam

V četrtek, 16.5.2024 je v tesnem sodelovanju SOS in hrvaškega mesta Pulj potekala celodnevna strokovna ekskurzija, na kateri so županje in župani kot tudi zaposleni iz slovenskih občinskih uprav prisluhnili dobrim praksam kot so zeleni projekti ter si ogledali primere prenove in rekonstrukcije objektov ter na naravi temelječe rešitve največjega...
  • 17.05.2024.

Uvodni sestanek Projekta EU: EMV-LII v Gradcu

V sklopu EU projekta EMV-LII »Krepitev glasov migrantov za lokalno integracijo in vključevanje« , ki je nadaljevanje projekta EMVI 2022 – 2023, je  potekalo med 14. in 16. majem 2024 uvodno srečanje v Gradcu. V projektu EMV-LII sodeluje 19 partnerjev (nevladnih organizacij, migrantskih organizacij ter lokalnih in regionalnih oblasti) iz 7 držav (...