Novice

Mednarodna delavnica partnerjev projekta SOLICO na temo solidarnosti med in po zdravstveni krizi COVID-19

Kategorija: Projekti

V okviru projekta SOLICO je dne 22.9.2022 potekala mednarodna delavnica v Sarajevski regionalni razvojni agenciji SERDA na temo “Solidarnost med in po zdravstveni krizi (povzročeni s koronavirusom)”. Cilj projekta je pomagati pri premagovanju pandemije COVID-19 kot največje krize evropskih družb po drugi svetovni vojni. Delavnice se je udeležila tudi predstavnica SOS. Predstavnice in predstavniki sodelujočih... Preberi več

O identifikaciji problemov uporabe nove prostorske zakonodaje

Kategorija: Prostor

V četrtek, 22.9.2022 je potekala 9. seja Komisije za prostor pri SOS. Osrednji del srečanja je predstavljala identifikacija problemov uporabe nove prostorske zakonodaje. Članice in člani komisije so združno ugotavljali, da prinaša zakonodaja kadrovske obremenitve, ki pa oddelkom občin ne prinašajo ustrezne finančne podpore. Tekom razprave so med drugim prisotni izpostavili prehod občin iz Zemljiško... Preberi več

Usklajevanje predloga novega Zakona o letalstvu

Kategorija: Infrastruktura

Občine članice Skupnosti občin Slovenije so v poletnih mesecih obravnavale besedilo predloga novega Zakona o letalstvu . Občine z letališči so ostro nasprotovale terminu, da je vsa letališka infrastruktura tudi gospodarska javna infrastruktura. Ob morebitnemu sprejetju takšne dikcije, bi prišlo do izpada ključnih finančnih prihodkov občin z letališči iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča... Preberi več

Prvič v novem mandatu seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU

Kategorija: Nekategorizirano

V sredo, 21. septembra 2022 je potekala 1. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo v novem mandatu. Ker bo z vladne strani redni član delovne skupine tudi minister, pristojen za kohezijo, dr. Aleksander Jevšek, je bil dobršen del dnevnega reda namenjen pogovoru o postopkom sprejemanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike... Preberi več

O digitalnem razvoju lokalnih skupnosti z ministrico dr. Emilijo Stojmenovo Duh

Kategorija: Digitalizacija

Tine Radinja, predsednik Komisije za digitalno preobrazbo Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Peter Geršič, predsednik odbora za digitalizacijo in pametna mesta pri Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) sta se skupaj s predstavniki obeh predstavniških organizacij občin srečala z ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenovo Duh. Tine Radinja je ministrico in njeno ekipo opozoril na... Preberi več

Sodelovanje z Državno volilno komisijo pri izvedbi isDVK – Potrditev šifranta volišč v občini

Na povezavi TUKAJ je dostopen trenutni seznam lokalnih volišč, krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na dan vključno 19.9.2022. Prosimo vas, da šifrant preverite in Geodetski upravi Republike Slovenije sporočite morebitna odstopanja. Predvsem je pomembno, da so vsa volišča v seznamu in da so točni njihovi sedeži. Sporočajte zgolj napake in odstopanja, če je seznam v... Preberi več

Vlada in sindikati ponovno na pogajanjih

Kategorija: Nekategorizirano

Dne 19. 9. 2022 so ponovno potekala pogajanja vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja. Obe strani sta predstavili več predlogov in proti predlogov, predvidoma pa bo  dogovor dokončno usklajen na prihodnji seji. Dogovor bi vključeval od 1. 9. 2022 zvišano nadomestilo za malico na 6,15 evra, s 1. 10. 2022 pa 4,5 % zvišanje... Preberi več

Spoznavni sestanek z ministrom za finance na temo povprečnine

Kategorija: Finance

V prostorih Ministrstva za finance je 16. septembra 2022 potekal spoznavni sestanek z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Sestanka so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Pogajalski strani sta predstavili svoja... Preberi več

Županje in župani na 20. seji Predsedstva SOS z ministrom Jevškom o naslednji finančni perspektivi

Kategorija: Nekategorizirano

V sredo, 14. septembra 2022 je v Kulturni dvorani Sevnice potekala 20. seja članic in članov Predsedstva SOS. Zbrane je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Položaj občin v naslednji finančni perspektivi ter sodelovanje s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek je... Preberi več

Državni zbor podprl pripombe SOS – odslej vrtci, šole in zdravstveni domovi med zaščitenimi odjemalci

Kategorija: Gospodarstvo

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Skupnost občin Slovenije je na predlog zakona podala pripombo, da se naj 8. člen dopolni tako, da se med osnovne socialne službe vključi tudi zavode s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene domove. S tem bi bili tudi ti zavodi upravičeni... Preberi več