Kultura

Arhiv za kategorijo: Kultura

  • 12.04.2024.

O vsebinah za živahna mesta in občine

V sredo, 10. aprila je v Celju potekal študijski obisk, kjer so zainteresirani udeleženci in udeleženke iz različnih občin in javnih zavodov širom Slovenije lahko spoznali različne načine in prakse za ohranjanje mestne podobe in oživljanje mest, ki bi jih lahko navdihnile pri vzpostavitvi dobrih praks v njihovih (svojih) občinah. Uvodoma sta...
  • 18.03.2024.

Druga seja komisije za kulturo in kulturno dediščino potekala v Laškem

Drugo sejo Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS v novem mandatnem obdobju je gostil župan občine Laško, Marko Šantej, dne 14. 3. 2024. Gostitelj je pozdravil udeležence in predstavil Laško hišo, v kateri smo gostovali. Nahaja se v starem mestnem jedru. K projektu arhitekturne prenove tipične laške hiše iz 18. stoletja, njene zunanje...
  • 07.02.2024.

Poziv za pridobitev in podaljšanje naziva Branju prijazna občina 2024

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo, se v letu 2024 podeljuje osmič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v celotnem nacionalnem prostoru. Natečaj je odprt od 8....
  • 26.01.2024.

Ustanovna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS

16. januarja je potekala konstitutivna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS. Nove članice in člani so se srečali preko spleta in razpravljali o predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in podprli predvidene rešitve. Spremembe zakona dopolnjujejo in operacionalizirajo zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki...
  • 22.12.2023.

Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H). Predlog dopolnitve ZUJIK z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V...
  • 13.12.2023.

Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti. Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih: Do predloga zakona lahko dostopate tukaj. Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov...