Prostor

Arhiv za kategorijo: Prostor

  • 21.11.2023.

Pri posvetu izpostavljena potreba po trajnostnem urejanju prostora

V torek, 21. novembra 2023 je preko spleta potekal posvet z naslovom Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora. Po uvodnemu pozdravu predstavnice SOS, je zbrane najprej nagovorila Marinka Konečnik Kunst iz Masterplana, ki je širše predstavila prostorsko načrtovanje v tržnem gospodarstvu. Sprva je izpostavila zgodovinski pregled področja in...
  • 26.10.2023.

Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
  • 18.10.2023.

Obnova občin in urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije je 17. oktobra organizirala posvet o urbanistični zasnovi (UZ). Uvodoma je zbrane pozdravil državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je med drugim podal nekaj informacij o Zakonu o obnovi, ki je v postopku priprave in predvidenih rešitvah, ki bi jih naj vseboval. Nato je Bogdana Dražič,...
  • 13.10.2023.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Objavljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki je v zelo kratki javni razpravi in hkratnem medresorskem usklajevanju. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ. Prosimo vas, da nam morebitne pripombe na predlog besedila pošljete do srede, 18.10.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.
  • 05.10.2023.

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih bo potekala 9. novembra 2023 v Kranju. Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih...
  • 15.09.2023.

Informacija o področju gradbene zakonodaje v navezavi na poplave 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo kratek pregled določb področne zakonodaje in odgovore na vprašanja, povezana s sanacijo poškodovanih objektov, gradnjo nadomestnih objektov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obnovo, glede obnove kmetijskih gospodarskih...
  • 14.09.2023.

Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zaradi poplav)

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj. Po zadnjih podatkih...