Jasna Gabrič nova predsednica Skupnosti občin Slovenije

Funkcijo predsednika SOS si v skladu z določili Statuta in vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo, v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS – mestnih občin, občin s sedeži upravnih enot in ostalih občin. Obveščamo vas, da je z 19. januarjem 2022 predsedovanje Skupnosti občin…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti

Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah

Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev

Ključne novosti Zakona o urejanju prostora

Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi