Zdravstvo

Arhiv za kategorijo: Zdravstvo

  • 14.11.2023.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. S predlogom zakona se zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih dob ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, oprema, prostor) sprejema posamezne trajne in začasne nujne ukrepe...
  • 18.10.2023.

Pravilniki s področja dolgotrajne oskrbe

Obveščamo vas, da so na portalu e-demokracija objavljeni pravilniki, ki urejajo področje dolgotrajne oskrbe. Predlogi pravilnikov so dostopni na povezavi TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 27. 10. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.
  • 20.06.2023.

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist

S strani Ministrstva za zdravje smo bili obveščeni o javni obravnavi osnutka Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist. Na Ministrstvu za zdravje so z namenom odprave administrativnih ovir, pohitritve postopka in zasledovanja načela ekonomičnosti...
  • 30.05.2023.

SOS na predstavitvi Koncepta postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji

Dne 29. 5. 2023 je potekala predstavitev Koncepta postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji v organizaciji Ministrstva za zdravje, na katero so bili povabljeni predstavniki občin, reprezentativnih združenj občin, zdravstvenih domov in drugih institucij. Na predstavitvi je udeležence uvodoma pozdravil minister za zdravje, Danijel Bešič...
  • 29.05.2023.

Spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli prošnjo za podajo mnenj občin na dokument, ki ga je 15. maja sprejela Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, 16. maja pa potrdila Koordinacija zdravniških organizacij. V njem so navedeni predlogi sprememb in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki jih je podala zdravniška stroka. Povezava do...
  • 24.05.2023.

Navodila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz

Načrt preprečevanja legioneloz je namenjen preprečevanju razmnoževanja legionel (bakterij Legionella spp.). Načrt temelji na ugotovitvah pregleda značilnosti objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel in pregleda namembnosti objekta, s pomočjo katerega opredelimo dejavnike tveganja za pojav legioneloz pri ljudeh....
  • 05.04.2023.

Osnutek Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu

Obveščamo vas, da nam je Ministrstvo za zdravje v pregled in mnenje posredovalo osnutek Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Osnutek ZZIS se osredotoča na vzpostavitev osrednje organiziranosti informatike v zdravstvu. Določena je obveznost vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da zdravstveno dokumentacijo...
  • 05.04.2023.

Predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Obveščamo vas, da nam je Ministrstvo za zdravje v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Predlog zakona predvideva uvedbo ključnih strukturnih sprememb na področju upravljanja in organizacije nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, s ciljem organizirati sodobno,...