Zdravstvo

Arhiv za kategorijo: Zdravstvo

  • 17.04.2024.

Zakon o digitalizaciji zdravstva

Na eDemokraciji je objavljen predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva. Dostopen je na povezavi TUKAJ. Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe posredujete do torka, 7. 5. 2024 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.
  • 03.01.2024.

S 1. 1. 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek

S 1. januarjem 2024 bo namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Navedeno pomeni, da bo košarica pravic po novem krita v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa ima dva vira – dosedanji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in novi – obvezni zdravstveni prispevek. Zavarovalne...
  • 20.12.2023.

Predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti

Ministrstvo za zdravje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti. Z njim želijo pri prebivalcih vplivati na izboljšanje navad prehranjevanja kot tudi redne telesne dejavnosti in vplivati na manjšo pojavnost debelosti in kroničnih bolezni pri...
  • 14.11.2023.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. S predlogom zakona se zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih dob ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, oprema, prostor) sprejema posamezne trajne in začasne nujne ukrepe...
  • 18.10.2023.

Pravilniki s področja dolgotrajne oskrbe

Obveščamo vas, da so na portalu e-demokracija objavljeni pravilniki, ki urejajo področje dolgotrajne oskrbe. Predlogi pravilnikov so dostopni na povezavi TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 27. 10. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.
  • 20.06.2023.

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist

S strani Ministrstva za zdravje smo bili obveščeni o javni obravnavi osnutka Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist. Na Ministrstvu za zdravje so z namenom odprave administrativnih ovir, pohitritve postopka in zasledovanja načela ekonomičnosti...
  • 30.05.2023.

SOS na predstavitvi Koncepta postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji

Dne 29. 5. 2023 je potekala predstavitev Koncepta postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji v organizaciji Ministrstva za zdravje, na katero so bili povabljeni predstavniki občin, reprezentativnih združenj občin, zdravstvenih domov in drugih institucij. Na predstavitvi je udeležence uvodoma pozdravil minister za zdravje, Danijel Bešič...
  • 29.05.2023.

Spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli prošnjo za podajo mnenj občin na dokument, ki ga je 15. maja sprejela Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, 16. maja pa potrdila Koordinacija zdravniških organizacij. V njem so navedeni predlogi sprememb in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki jih je podala zdravniška stroka. Povezava do...