Povpraševanja

  • Povpraševanje je odprto

Vprašanje o izdelavi strateškega dokumenta

Občino članico zanima kakšen je strošek priprave in izdelave strateškega dokumenta, ki vsebuje: analizo stanja (okolje, družba, gospodarstvo, institucionalno okolje in finančni okvir),  delavnice z vključevanjem deležnikov, pripravo vizije, razvojnih prioritet in ciljev (konkurenčna, trajnostna, družbeno odgovorna, prepoznana, učinkovita...
  • Povpraševanje je odprto

Občinski prireditveni prostori za državne proslave

V okviru pripomb na Nacionalni progam za kulturo smo v Skupnosti občin Slovenije predlagali večjo decentralizacijo kulturnih prireditev, čemur je Ministrstvo za kulturo želelo prisluhniti. Med drugim smo se pogovarjali tudi o možnosti izvedbe državnih proslav zunaj glavnega mesta. Na ministrstvu za kulturo so Protokolu RS že predlagali, da bi se...
  • Povpraševanje zaključeno

Skupno računovodstvo za javne zavode

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članice z vprašanjem, ali ima vaša občina skupno računovodstvo za javne zavode? V kolikor ima vaša občina skupno računovodstvo za javne zavode, vas prosimo za odgovor, na kakšen način imate organizirano skupno računovodstvo (kot samostojni režijski obrat, znotraj občine, znotraj posebnega...
  • Povpraševanje zaključeno

Pokanje s karbidom

Spoštovani, na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve z vprašanjema: – ob katerih praznikih in v katerih občinah se pokanje z acetilenom (karbidom) ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje tradicionalno izvaja poleg praznika velike noči in praznika dela oziroma – ali je...
  • Povpraševanje zaključeno

Pravilnik o računovodstvu

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjima vprašanjema. V kolikor imate na občini sprejet Pravilnik o računovodstvu v skladu z aktualno področno zakonodajo nas zanima: Ali ste ga pripravili sami ali ga je za vas pripravil zunanji izvajalec – kateri? Ali bi bili pripravljeni deliti vaš Pravilnik o računovodstvu (vzorec)? Prosimo za...
  • Povpraševanje zaključeno

Prijava začetka gradnje – kontejnerji in mobilne hiške

S strani občine članice smo prejeli vprašanje glede prijave začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba. In sicer občino zanima ali se lahko kot taki objekti prijavljajo tudi kontejnerji in mobilne hiške? V prostorskem aktu za le-te nimajo posebnih omejitev oz. jih sploh ne omenjajo. Ali se prijavljajo kot...
  • Povpraševanje zaključeno

Izboljšanje opremljenosti zemljišča in komunalni prispevek

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede obračuna komunalnega prispevka: “Smo v pripravi odločb za obračun komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča (namreč smo zgradili novo kanalizacijo v obstoječem naselju) in v dilemi, ali oziroma kako upoštevati določilo  242. čl., 6. odst. ZUreP-3, »Občina...
  • Povpraševanje zaključeno

Nakup vozovnic za prevoz učencev

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede nakupa vozovnic za prevoz učencev. Z novim koncesionarjem za avtobusne prevoze, ki prihaja 1. 7. 2024 na območje njihove občine, in združevanjem šolskih prevozov z rednimi linijami se jim pojavlja vprašanje, kako kupiti vozovnice za osnovnošolce. Zanima nas kako v vaši...
  • Povpraševanje zaključeno

Soglasja k prenosu koncesije zaradi statusnega preoblikovanja

Seznanjeni smo, da občine v postopku statusnega preoblikovanja koncesionarjev v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, izdajate soglasja k prenosu koncesije. Ministrstvo za zdravje je konec marca 2024 podalo novo stališče glede soglasij k prenosu koncesije zaradi statusnega preoblikovanja, ki se precej razlikuje od dosedanje prakse (stališče lahko...