Povpraševanja

  • Povpraševanje zaključeno

Prijava začetka gradnje – kontejnerji in mobilne hiške

S strani občine članice smo prejeli vprašanje glede prijave začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba. In sicer občino zanima ali se lahko kot taki objekti prijavljajo tudi kontejnerji in mobilne hiške? V prostorskem aktu za le-te nimajo posebnih omejitev oz. jih sploh ne omenjajo. Ali se prijavljajo kot...
  • Povpraševanje zaključeno

Izboljšanje opremljenosti zemljišča in komunalni prispevek

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede obračuna komunalnega prispevka: “Smo v pripravi odločb za obračun komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča (namreč smo zgradili novo kanalizacijo v obstoječem naselju) in v dilemi, ali oziroma kako upoštevati določilo  242. čl., 6. odst. ZUreP-3, »Občina...
  • Povpraševanje zaključeno

Nakup vozovnic za prevoz učencev

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede nakupa vozovnic za prevoz učencev. Z novim koncesionarjem za avtobusne prevoze, ki prihaja 1. 7. 2024 na območje njihove občine, in združevanjem šolskih prevozov z rednimi linijami se jim pojavlja vprašanje, kako kupiti vozovnice za osnovnošolce. Zanima nas kako v vaši...
  • Povpraševanje zaključeno

Soglasja k prenosu koncesije zaradi statusnega preoblikovanja

Seznanjeni smo, da občine v postopku statusnega preoblikovanja koncesionarjev v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, izdajate soglasja k prenosu koncesije. Ministrstvo za zdravje je konec marca 2024 podalo novo stališče glede soglasij k prenosu koncesije zaradi statusnega preoblikovanja, ki se precej razlikuje od dosedanje prakse (stališče lahko...
  • Povpraševanje zaključeno

Občinska priznanja in denarne nagrade

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede občinskih priznanj in denarnih nagrad. Zanima nas: 1. Ali prejemniki priznanj, poleg listine oz. plakete prejmejo tudi finančno nagrado? 2. Če podeljujete finančne nagrade – na kakšen način jo izplačate in v kakšni višini? Odgovore na povpraševanje prosimo oddajte spodaj v...
  • Povpraševanje zaključeno

Povpraševanje – Mestotvorne dejavnosti

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo in sodelovanje preostale občine in sicer vezano na specifike urejanja mestnega jedra. Občine zanimajo odgovori na naslednji vprašanji: Ste kdaj v sklopu urejanja mestnega jedra pripravljali seznam mestotvornih dejavnosti? Ste bili kdaj deležni kakšnega izobraževanja ali našli raziskavo na temo...
  • Povpraševanje zaključeno

Soglasje lokalne skupnosti k ordinacijskemu času

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede soglasja lokalne skupnosti k ordinacijskemu času. V skladu s 117. členom Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list št. 14/2024), mora izvajalec določene zdravstvene storitve...
  • Povpraševanje zaključeno

Prijava gradnje enostavnih objektov, ki so stavbe

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede prijave gradnje enostavnih objektov. Ali je »Prijava gradnje enostavnega objekta« upravna zadeva? Od tega je namreč odvisen postopek, ki so ga občine dolžne izpeljati na podlagi prejete vloge. V kolikor gre za upravno zadevo, se postopa po ZUP. Prav tako pa je od tega odvisna tudi […]
  • Povpraševanje zaključeno

Oprostitev NUSZ za poslovni prostor

Prejeli smo naslednje vprašanje občine članice s prošnjo po pridobitvi praks ostalih občin. “Naša občina omogoča zavezancem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oprostitve v primeru socialne ogroženosti zavezanca. Do tako imenovane socialne oprostitve so upravičeni prejemniki stalne denarne socialne pomoči in prejemniki pokojnine,...