Povpraševanja

  • Povpraševanje je odprto

Počitek med zaporednima delovnima dnema in seje občinskega sveta

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanji, ki smo ju prejeli s strani občine članice, in vljudno naprošamo za sodelovanje. POČITEK MED ZAPOREDNIMA DELOVNIMA DNEMA Na kakšen način občina zaposlenim zagotavlja počitek med zaporednima delovnima dnevoma v skladu s prvim odstavkom 155. člena Zakona o delovnih razmerjih, saj mora počitek...
  • Povpraševanje je odprto

Sofinanciranje javne gasilske službe

Občina članica ima od leta 2017 vpeljan sistem izračuna sofinanciranja, ki temelji na osnovi povprečnine oz. izračunane primerne porabe občine. Določen je minimum % od primerne porabe (za gasilce min. 3 %). Po 6 letih bi v občini radi naredili analizo sistema sofinanciranja in jih zanima podatek sofinanciranja javne gasilske službe od primerljivih...
  • Povpraševanje zaključeno

Taksa za neizkoriščeno stavbno zemljišče

S strani občine članice smo prejeli naslednje vprašanje in vas prosimo za sodelovanje: Zanimajo nas izkušnje z uveljavitvijo in obračunavanjem takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče, ki je predvidena in določena v 245. – 252. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 –...
  • Povpraševanje zaključeno

Omejitev dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu. (Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %.) Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje – Ali v praksi vaša občina v zapuščinskem postopku uveljavlja...
  • Povpraševanje zaključeno

Način opravljanja mrliške pregledne službe

v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  mrliško pregledno službe (v nadaljevanju MPS) zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti. Na podlagi navedene...
  • Povpraševanje zaključeno

Evidenca o izrabi delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima informacija glede vnosov v evidenco o izrabi delovnega časa v ostalih občinah (v skladu s spremembami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki začnejo veljati 20. 11. 2023). Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako boste imeli v vaši občini […]
  • Povpraševanje zaključeno

Neodplačnost služnostnih pogodb pri izvedbi investicije podjetja Runetec

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje vezano na neodplačnost služnostnih pogodb pri izvedbi investicije podjetja RUNETEC. In sicer se na območju mestne občine podjetje RUNETEC d.o.o. pripravlja na pričetek gradnje optičnega omrežja. Na mestni občini so v zvezi s tem prejeli tudi vlogo za sklenitev...
  • Povpraševanje zaključeno

Izvedba prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanimajo informacije glede izvedbe prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot v ostalih občinah. Ali se boste v vaši občini odločili za izvedbo prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot? Vljudno prosimo za vaš odgovor do ponedeljka 23. 10. 2023 do 15.00. Odgovorite lahko v komentar...