Povpraševanja

  • Povpraševanje je odprto

Merila za dodelitev denarnih sredstev iz prejetih donacij

Na vas se obračamo z naslednjim vprašanjem: ali ima vaša občina sprejeta Merila za dodelitev denarnih sredstev iz prejetih donacij na račun občine za oškodovance v naravnih nesrečah? V kolikor jih imate nam jih prosimo posredujte do četrtka, 28. 9. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.  
  • Povpraševanje je odprto

Odmera NUSZ

Pri odmeri NUSZ je Občina trčila ob naslednjo težavo in sicer je bilo NUSZ odmerjeno za določeno stanovanjsko hišo, katero je občan renoviral in ki je postavljena na parceli, ki je v lasti 4 solastnikov – v lasti občana ter 3 oseb za katere je iz zemljiške knjige razvidno (in tudi dejansko) živijo v Argentini. […]
  • Povpraševanje je odprto

Dovoljenja za »agro fotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih

Prejeli smo vprašanje občine glede postopka izdajaje dovoljenja za »agrofotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih. Po novem zakonu ZKZ-3 je le to dovoljeno umeščati v prostor na kmetijska zemljišča z nižjo bonitetno oceno. V primeru občine v tekstualnem delu OPN nimajo dikcije, ki bi to dovoljevala. Zanima nas: kako obravnavate te vloge druge...
  • Povpraševanje je odprto

Število občinskih sej

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega vprašanja. Koliko sej občinskih svetov letno izvedete v občini? Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do torka, 3. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.  
  • Povpraševanje zaključeno

Povpraševanje – Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku. Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri...