Finance

Arhiv za kategorijo: Finance

  • 15.11.2023.

Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«. Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023. Za javni razpis v...
  • 07.11.2023.

Predsednik SOS podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

V prostorih Ministrstva za finance je 7. 11. 2023 potekal slavnostni podpis Dogovora o višini povprečnine v letih 2024 in 2025, ki ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije in njenih 183 občin članic podpisal predsednik, dr. Vladimir Prebilič. Dogovor vsebuje določbo o dodatnem financiranju stroškov dela v javnih zavodih. Dogovor so poleg ministra...
  • 26.10.2023.

Predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema EZR države in občin

S strani Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo smo v pregled in morebitne pripombe prejeli predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin. Predlagane spremembe pravilnika so: Vaše predloge in pripombe lahko posredujete do 14.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
  • 06.10.2023.

Tudi na četrtem sestanku brez dogovora za povprečnino

V petek, 6.10.2023 je potekal četrti sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so sodelovali minister za finance z ekipo, predstavniki ministrstva za javno upravo, SOS, ZMOS in ZOS. V imenu SOS sta se pogajalskega sestanka udeležila podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar....
  • 06.10.2023.

Predstavnika SOS na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo

Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije sta se 6. 10. 2023, skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, udeležila 6. seje Delovne skupine za lokalno samoupravo. Sestanek je vodil državni sekreta na...
  • 06.10.2023.

Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja...