Finance

Arhiv za kategorijo: Finance

  • 28.03.2024.

V prenovi predlog Zakona o revidiranju

Ministrstvo za finance je na e-demokraciji objavilo predlog Zakona o revidiranju.  Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšavo posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. aprila 2024. 
  • 27.03.2024.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Skupnost občin Slovenije je na sestankih, ki sta potekala 22. 2. 2024 in 12. 3. 2024 na Ministrstvu za javno upravo že podala stališča in pripombe, vljudno pa vas naprošamo, da na nov osnutek predloga, ki […]
  • 12.03.2024.

Ponovno usklajevanje z ministrstvom glede novele ZFO-1

Predstavniki SOS so se dne 12. 3. 2024 udeležili ponovnega sestanka na Ministrstvu za javno upravo na temo sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin. Sestanka se je udeležila tudi večja skupina predstavnikov Ministrstva za finance, kateri so pojasnili
  • 16.02.2024.

Možen vnos podatkov premoženjske bilance za 2023

Direktorat za zakladništvo je včeraj odprl aplikacijo za vnos podatkov premoženjske bilance za leto 2023. Dostop do aplikacije na možen na spodnji povezavi https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Pravne_osebe_javnega_prava/Premozenjske_bilance
  • 23.01.2024.

Zaključni račun 2023 in kako načrtovati zadolževanje

Na Ministrstvu za finance ugotavljajo, da občine kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega računa proračuna, objavljenih priročnikih in navodilih za pripravo proračuna in zaključnega računa, zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh. Ker vam želimo...
  • 18.01.2024.

Spodbuda k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS

Spet prihaja čas, ko davčni zavezanci oddajate vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. FURS zavezance spodbuja k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS. Tiskani obrazci namreč predstavljajo večjo obremenitev (tiskanje, izpolnjevanje) in dodaten strošek (papir, poštne storitve). Elektronska oddaja poleg tega pomeni...
  • 12.01.2024.

Predlog Zakona o o spremembi in dopolnitvah ZIPRS24/25

V državnem zboru RS je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, v katerem se: Vabimo vas, da nam predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 16.1.2024. Predlog zakona se nahaja spodaj: