EU sredstva

Arhiv za kategorijo: EU sredstva

  • 15.11.2023.

Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«. Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023. Za javni razpis v...
  • 10.11.2023.

POBRATENJE ali TOWN TWINNING

Pobratenje občin (ang. towntwinning) je projekt, namenjen občinam iz različnih držav, da se povežejo in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Pobratenje sledi zamisli o dolgotrajnem prijateljstvu dveh občin, na katero naj ne bi vplivale tako politične razmere, kot tudi ne občasne diference. Idejni...
  • 29.06.2023.

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Predlog Uredbe določa namen podpore, razpoložljiva finančna sredstva, upravičence, pogoje za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti, finančne določbe,...
  • 14.06.2023.

Vodstvo SOS z ministrom za kohezijo o potrebah občin

V torek, 13. 6. 2023 se je vodstvo SOS sestala z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj,  Aleksandrom Jevškom, državno sekretarko Andrejo Katič ter njunima sodelavcema. Na Skupnost občin Slovenije so se namreč obrnile občine s prošnjo za sestanek glede problematike naslavljanja potreb občin in njeno sofinanciranje iz finančne perspektive...
  • 25.05.2023.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (predlog predpisa)

Na e-demokraciji je objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ki se nahaja v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju ter katere predavatelj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Predlogu uredbe najdete med drugim...
  • 07.04.2023.

Posebna skupina o evropski kohezijski politiki po letu 2027

Komisarka za kohezijo in regionalni razvoj je januarja letos, po tem, ko je bilo objavljeno 8. poročilo o kohezijski politiki, ustanovila skupino 18-ih strokovnjakov, ki bodo pripravili dokument o prihodnosti evropske kohezijske politike po letu 2027. Na prvem srečanju sta prisotne pozdravila Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira ter...
  • 03.04.2023.

Evropska pobuda za mesta (EUI) in novi razpisi za občine

Z dnem 3. aprilom 2023 so se odprli razpisi nove Evropske pobude za mesta (EUI), ki so zelo zanimiva tudi za naša mesta – vseh velikosti. Pri trenutno aktualnih dveh razpisih gre predvsem za omogočanje izmenjave izkušenj med mesti s povračilom stroškov potovanja med mesti in možnostjo strokovnega pregleda (peer review) dokumentov, ki jih...