Tujci

Arhiv za kategorijo: Tujci

  • 03.07.2023.

Na drugem sestanku z uradom o ukrepih občin za integracijo tujcev  

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je organiziral drugi sestanek na temo ukrepov za vključevanje tujcev v lokalno okolje. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Pogovor je tekel o možnih pristojnostih občin pri vključevanju tujcev v okviru strategije vključevanja tujcev....
  • 16.03.2023.

Evidentiranje kandidatov v Svet za vključevanje tujcev

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Svet za vključevanje tujcev, ki ga bodo oblikovali na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge: podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev, podaja mnenja in...
  • 10.03.2023.

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI, smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni sestanek projektnih partnerjev EMVI...