Socialne zadeve in enake možnosti

Arhiv za kategorijo: Socialne zadeve in enake možnosti

  • 10.05.2024.

Sestanek združenj občin na temo ekonomskih migracij

Dne 10. 5. 2024 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin na katerem so udeleženci razpravljali o problematiki ekonomskih migracij. Občine se na terenu srečujejo z velikimi izzivi (tudi finančnimi) zaradi večanja števila priseljencev. Skupnost občin Slovenije vseskozi opozarja, da je z vidika uresničevanja avtonomnosti, samostojnosti in...
  • 30.04.2024.

Usmeritve za občine za področje dolgotrajne oskrbe

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo dokument Usmeritve za občine za področje dolgotrajne oskrbe. Dokument je dostopen na povezavi TUKAJ. Morebitne pripombe ali vprašanja glede dokumenta lahko pošljete na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si.
  • 10.04.2024.

Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni. Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit...
  • 22.02.2024.

Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Obveščamo vas, da , da je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, minister za solidarno prihodnost sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja.Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni...
  • 16.02.2024.

Na 4. seji Predsedstva SOS o dolgotrajni oskrbi

16. februarja 2024 je v Ljubljani potekala 4. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali tematiko nadaljevanja procesa zniževanja stroškov za občine in odprta vprašanja dolgotrajne oskrbe, s posebno pozornostjo na aktivnostih za zagotovitev ustreznega kadra. Županje in župani menijo, da bo na državnem nivoju...
  • 18.01.2024.

Podpis dogovora županj in županov občin, ki prejemajo sredstva za sofinanciranje obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Občino Trebnje v sredo 17. 1. 2024 v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje organizirala slavnostni podpis Dogovora županj in županov občin, ki prejemajo sredstva za sofinanciranje obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji. Dogovor so podpisale županje in župani občin, v katerih so evidentirana romska...
  • 12.01.2024.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Na Ministrstvu za dolgotrajno oskrbo je v obravnavi predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do...
  • 12.01.2024.

Zagovornik načela enakosti izdal priporočila DZ RS glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti je na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) izdal priporočilo Državnemu zboru Republike Slovenije z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je DZ priporočil, da s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor: