Socialne zadeve in enake možnosti

Arhiv za kategorijo: Socialne zadeve in enake možnosti

  • 12.10.2023.

Premiera gledališke predstave o diskriminaciji Kaj pa z Rdečo kapico?

V sklopu evropskega projekta Soočimo se z diskriminacijo, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije, so študenti AGRFT pripravili avtorsko gledališko predstavo o različnih vidikih diskriminacije. Premierne uprizoritve predstave Kaj pa z Rdečo kapico?, ki na inovativen način ozavešča o pomenu varstva pred diskriminacijo, se je udeležil...
  • 03.10.2023.

Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih...
  • 30.06.2023.

Kako uspešno lahko občine uporabljate spolno občutljivo rabo jezika?

Z vami tokrat delimo vsebino informativne narave, pri katerih bodite pozorni predvsem pri uradni komunikaciji. Spolno občutljiva raba jezika se nanaša na način uporabe jezika in ponazarja, kako se izražamo glede na spol (identiteto) oseb, na katero se samo poimenovanje nanaša. Gre za uporabo jezika, ki nagovarja vse spole (identitete) na enako viden,...
  • 27.06.2023.

Zakon o dolgotrajni oskrbi v državnozborski proceduri

Kot ste bili seznanjeni je v državnozborski proceduri Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), in sicer pristojnost vstopnih točk prenaša na CSDje, ureja področje financiranja dolgotrajne oskrbe, oskrbovalcem družinskega člana omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem storitev tudi...
  • 13.06.2023.

Predsednik SOS v Državnem zboru o prihodnosti starejših

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 12. 6. 2023 organizirala posvet z naslovom Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič. Posvet je potekal v obliki izmenjave mnenj in predlogov za izboljšanje kvalitete bivanja starejših v...
  • 01.06.2023.

ZA enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

V sredo, 31. 5. 2023 je v veliki sejni sobi Mestne hiše v Ljubljani potekalo uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih, kateremu srečanju je s svojim prispevkom prispevala tudi Skupnost občin Slovenije. Pozdravnemu nagovoru mag. Helene Valas, vodje Sektorja za enake možnosti na...