Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 10.04.2024.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, SZ-1F

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, s katerim uresničuje sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je presodilo, da sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo. Pripombe na predlog nam lahko posredujete do...
  • 10.04.2024.

Obvestilo MVI – Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023

Obveščamo, da je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023. S sklepom se vzpostavlja pravna podlaga, da se v primerih, ko so zavodi v poslovnih izkazih za leto 2023 izkazali izgubo, le-ta pri izplačilu dela plače za […]
  • 04.04.2024.

Ustanovna seje Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS (v nadaljevanju: komisija) so na svoji 1. seji, ki je potekala 3. aprila preko spletne aplikacije Zoom, izpostavili aktualne tematike oziroma problematike v občinah na področju kmetijstva ( javni razpisi za kmete in EU Uredbe, Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o dobrobiti...
  • 04.04.2024.

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog...
  • 03.04.2024.

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša...
  • 03.04.2024.

Vložen predlog amandmaja k 144. členu EZ-2

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo s strani MOPE, da so prejeli predlog amandmaja na 144. člen Energetskega zakona (EZ-2), ki ga je pripravila civilna iniciativa “Zeleni prehod”. Na ministrstvu ugotavljajo, da predlagan amandma bistveno posega v pravice občinskih GJS, ki te pravice že imajo po obstoječem EZ-1, zato so se na...
  • 28.03.2024.

V prenovi predlog Zakona o revidiranju

Ministrstvo za finance je na e-demokraciji objavilo predlog Zakona o revidiranju.  Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšavo posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. aprila 2024.