Varnost

Arhiv za kategorijo: Varnost

  • 10.04.2024.

Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni. Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit...
  • 01.02.2024.

Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.
  • 01.02.2024.

Predlog Državnega načrta ZIR ob velikem požaru

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta Zščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolji. Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 16.2.2024.
  • 31.01.2024.

Osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Uprava za zaščito in reševanje nam je v pregled in mnenje posredovala osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 14. 2. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
  • 15.01.2024.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje celovitih predlogov prioritetnih nalog, vključno z organi v sestavi, ki bi jih uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024 in imajo le-te podlago ob smiselni uporabi Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v...
  • 11.01.2024.

Predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je bilo sprejeto, da  država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog. S strani Uprave za...