Predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti

Ministrstvo za zdravje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti.

Z njim želijo pri prebivalcih vplivati na izboljšanje navad prehranjevanja kot tudi redne telesne dejavnosti in vplivati na manjšo pojavnost debelosti in kroničnih bolezni pri prebivalcih. Zlasti na področju izvajanja ukrepov za spodbujanje telesne dejavnosti, aktivne mobilnosti (aktiven prihod v šolo, na delovno mesto) in infrastrukture ter rekreacijskih površin, ki spodbujajo telesno dejavnost  posameznika, v akcijskem načrtu prepoznavajo pomen vpliva lokalnega okolja na odločitve in ravnanja posameznika in zato lokalno skupnost prepoznavajo kot ključnega partnerja pri izvedbi aktivnosti.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge prosim posredujete z vidnimi vnosi dopolnitev v samem dokumentu (sledi spremembam) do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.