Sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju (naročanje živil)

Vlada RS je 21. decembra sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju, s katero bo pri naročanju živil tudi v letu 2024 obvezen 12% delež ekoloških živil (in ne 15 %). S 1.1.2025 pa bodo v uporabi višji deleži, torej 15 % delež ekoloških živil.