Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Ministrstvo za javno upravo je objavilo zneske regresa za prehrano med delom, nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službeno potovanje v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči, ki veljajo od 1. 1. 2024.

Dopis z zneski je dostopen TUKAJ.