Do 1. 3. 2024 poročajte o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

V petek, 1. 3. 2024, se izteče rok, do katerega morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo v skladu z določbami Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) Komisiji oddati poročilo o notranjih oziroma zunanjih prijavah za leto 2023. Poročanje je obvezno tudi, če ni bilo prejetih prijav.

Obveznost poročanja o prejetih prijavah za preteklo leto določa februarja 2023 uveljavljeni ZZPri, zato zavezanci letos poročajo prvič.

Za poročanje uporabite obrazec za poročanje o notranjih prijavah (https://zzpri.kpk-rs.si/notranja-prijava).

Vir: KPK