Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih

Podelitev koncesije in "in house" naročila

Konstitutivna seja občinskega sveta - Vabilo na strokovni posvet za direktorje občinskih uprav

NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča

Izobraževanje "Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami"

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi