Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora

1. Forum Slovenske Digitalne Koalicije

Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni