Išče se občina partnerica

Hrvaški kolegi iz Skupnosti občin Hrvaške so se obrnili na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju projektnega partnerja njihovi članici Občini Sveti Ilija. Občina Sveti Ilija načrtuje prijavo projektnega predloga na razpis INTERREG Slovenija – Hrvatska u sklopu prednostne naložbe 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Odprava anomalij v plačnem sistemu in povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

Predstavitev novega Zakona o športu

NAPOVED tradicionalnega mednarodnega srečanja občin na MOS

Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih

Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

NAPOVED - javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050