Brez uskladitve glede ZFO-1C

V četrtek, 10.8.2017 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek, namenjen izmenjavi stališč in pogledov na pripravljene spremembe Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Resorno ministrstvo je pripravilo predlog sprememb Zakona o financiranju občin in nov pravilnik o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine, s katerima lokalne skupnosti ne soglašajo. Ta…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU

NAPOVED tradicionalnega mednarodnega srečanja občin na MOS

Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih

Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

NAPOVED - javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050