Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila o spremembah glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki se uveljavljajo zaradi podpisa stavkovnih sporazumov, Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/18…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Predstavitev skupnega projekta občin za OVE in URE

Pametna mesta - od besed k dejanjem

Novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi