Odmera letnega dopusta v letu 2020 – obvestilo

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je v zakonodajnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), skrajšani postopek, ki je uvrščen na 15. sejo Državnega zbora, ki se bo pričela v ponedeljek, 27. 1. 2020. Predmet predloga zakona je sprememba določb 38. in…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - v Kočevju

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Novo mesto

Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Murska Sobota

Webinar - Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij?

Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Vabilo na dogodek z naslovom "BLACKOUT - Kaj zdaj?"

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Krško

Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah

Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Ajdovščina

DELAVNICA - digitalne potrebe občin - Velenje

DELAVNICA - digitalne potrebe občin - Ptuj

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Škofja Loka

Zbiramo dobre prakse občin