Pomembna vloga občin pri izvajanju novega ZMVN-1 in zagotavljanju podatkov

V sredo, 14.2.2018 je potekal informativni posvet SOS na temo predstavitve novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letošnjem in prihodnjem letu. Uvodoma je navzoče pozdravil Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za finance (MF). Dogodek sta moderirala Jože Novak, vodja Projektne skupine…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Portal za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine – poziv k oddaji kontaktnih podatkov

NAPOVED DOGODKA Kako bo blockchain spremenil turizem?

E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018

Plače, povračila stroškov in drugi ukrepi v letu 2018

Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju

Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine