Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Dan usposabljanj KPK o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SAMOOSKRBA Z ENERGIJO

Spletna predstavitev APLIKACIJE ZA VIZUALIZACIJO OBČINSKIH PODATKOV

Vabilo na spletno okroglo mizo KPK: Nezdružljvost funkcij