Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin).…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Posvet za županje in župane - Občine prihodnosti

Nov poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma

ABC vodenja delavnic

Celovita presoja za občinske prostorske načrte

Informativni posvet "Zemljiška knjiga in spletni ZK portal"

Upravni postopek v praksi

Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav

Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih

Delavnica "Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS" v Mariboru

Delavnica "Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS" v Ljubljani

X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji