Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Kako bo blockchain spremenil turizem?

E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018

Plače, povračila stroškov in drugi ukrepi v letu 2018

NAPOVED - Seminar o pripravi odlokov za turistične takse

Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju

Priprava zaključnega računa proračuna občine

Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine