Vzorci aneksov k pogodbi o zaposlitvi in vprašanja – odgovori glede poračuna regresa za leto 2018

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo na svoji spletni strani objavilo: Vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi za javne uslužbence, za katere se uporablja 2. del ZJU- za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalne skupnosti Vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi za javne uslužbence,…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Cene komunalnih storitev šest let po uveljavitvi uredbe MEDO

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi