Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

V petek, 5. oktobra je v Ljubljani potekala predstavitev Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018. V imenu Skupnosti občin Slovenije je prisotne nagovorila in pozdravila Alenka Štrucl Dolgan, županja občine Divača, ene izmed desetih pilotnih občin. Gre za spletno aplikacijo, s katero lahko občine prvič celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? NOVA GRADBENA IN PROSTORSKA ZAKONODAJA - POJASNILA SPONZORJI >

Slovenski regionalni dnevi 2018

Vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja

Govoriš Kohezijsko

3. DELAVNICA : Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije

3. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva

Facebook - priložnost in konkurenčna prednost, ki pomaga doseči občanke in občane na nevsiljiv način

LIFE informativni dan za leto 2019

Govoriš kohezijsko?

Konferenca Strong Communities for a Citizen's Europe na Dunaju

Bogastvo lokalnih skupnosti

Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Podelitev koncesije in "in house" naročila