Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018

Prejeli smo obvestilo Ministrstva za javno upravo, v katerem obveščajo, da iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju izhaja, da pripada javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, poračun med 1050…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Praktična delavnica - za javne ustanove z manj odpadki

Predstavitev skupnega projekta občin za OVE in URE

Pametna mesta - od besed k dejanjem

Novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi