Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin

Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah