Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Delavnica Kako financirati družbeno inovacijo, socialni podjem

2. strokovno srečanje županj in županov - I. del

2. strokovno srečanje županj in županov - II. del

Strokovna konferenca "Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?"

NOVI TERMIN - Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi