O identifikaciji problemov uporabe nove prostorske zakonodaje

V četrtek, 22.9.2022 je potekala 9. seja Komisije za prostor pri SOS. Osrednji del srečanja je predstavljala identifikacija problemov uporabe nove prostorske zakonodaje. Članice in člani komisije so združno ugotavljali, da prinaša zakonodaja kadrovske obremenitve, ki pa oddelkom občin ne prinašajo ustrezne finančne podpore. Tekom razprave so med drugim prisotni…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov

WORLD FUTURE VERSE KONFERENCA

Dopustnost sklepanja dodatkov k pogodbam ter aktualna praksa DKOM

Dostopna in sodobna spletna stran