Pripombe SOS glede Predloga ZIPRS1718-A posredovane Državnemu zboru in Državnemu svetu

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor posredovala pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), nujni postopek, EPA 1890-VII. Med drugimi pripombami je Skupnosti občin Slovenije ponovno izpostavila, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih

Mednarodna konferenca o participatornem proračunu

1. kongres slovenskih občin