Začela se bodo pogajanja za finančna sredstva občin v letih 2017 in 2018

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance prejeli vabilo na sestanek v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2017 in 2018, ki bo potekal 25. avgusta. Iz posredovanega gradiva izhaja izhodišče vladne strani, ki ponuja v letu 2017 povprečnino v višini 524€, v letu 2018 pa…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day

Sestanek v zvezi z migracijsko politiko in zakonu o organiziranosti in delu v policiji

Skupna seja SOS, ZMOS, ZOS v zvezi z NUSZ

Sestanek v zvezi z vpisom pravice do pitne vode v ustavo

Sestanek v zvezi z zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Začetek pogajanj za povprečnino 2017 in 2018

Sestanek na MOP v zvezi z NUSZ

12. seja Predsedstva SOS

Kako izračunati zmanjšanje CO2 in prihranke energije z ZeJN

NAPOVED v okviru MOS razprava o pametnih mestih in skupnostih

Sestanek v zvezi z uredbo o pitni vodi

Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine