Šifra izplačila za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19

V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Z navedeno uredbo se določa šifra izplačila za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 funkcionarjem plačne podskupine A5 iz Priloge…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI > Sponzori QuoRoom

Študijska ekskurzija v občino Kočevje

Nacionalna konferenca Za participativni proračun

Napoved konference Vsi kraji so pomembni