USPEŠNO ZAKLJUČEN POSVET ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH

V soorganizaciji SRIP ACS+, Mestno občino Celje, Celjski Sejem, Skupnost občin Slovenije, Rotary Slovenija ter partnerji pobude EDISON, BMW, Renault Nissan in Petrol, smo 11.9.2018, v okviru otvoritve MOS Celje izvedli tradicionalno srečanje občin, na temo Zelena mobilnost v slovenskih občinah. Prisotnim predstavnikom slovenskih občin, gospodarstvenikom in predstavnikom medijev je…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? NOVA GRADBENA IN PROSTORSKA ZAKONODAJA - POJASNILA SPONZORJI >

2. Festival družbenih inovacij in predstavitev Družbeno inovacijskega laboratorija

POSVET "Financiranje slovenskih občin"

PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM

Vabilo na izobraževanje - INFORMACIJSKA PODPORA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018

Delo s konfliktnimi strankami in motiviranje zaposlenih

KROŽNO GOSPODARSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST IN REGIJ

INFORMACIJSKA PODPORA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018 - vabilo na izobraževanje uporabnikov

2. Kongres slovenskih občin

Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin

LIFE informativni dan za leto 2019

Konferenca Strong Communities for a Citizen's Europe na Dunaju