Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu

Na spletni strani E-demokracija smo zasledili predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu, v katerega se dodaja 5.a člen. V novem členu je opredeljen teden športa. Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja javnega interesa in določa, da morajo država in lokalne skupnosti organizirati Teden športa z namenom spodbujanja športne in gibalne…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Posvet Dosegljiva stanovanja

Napoved - Okrogla miza o turizmu

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju