Izbrani projekti za razvoj inovativnih turističnih produktov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z izdajo sklepov zaključilo postopek obravnave vlog, ki so prispele na prvo odpiranje javnega razpisa za spodbujanje razvoja novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva (2016-2018). 24 prijaviteljev je dobilo pozitivno odločitev glede odobritve sofinanciranja (13 vlog iz vzhodne in 11 vlog iz zahodne kohezijske…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Nov poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma

Celovita presoja za občinske prostorske načrte

Informativni posvet "Zemljiška knjiga in spletni ZK portal"

Upravni postopek v praksi

Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav

Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih

ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije

Delavnica "Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS" v Mariboru

Delavnica "Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS" v Ljubljani

X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji