Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. https://www.gov.si/novice/2021-04-12-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/ (Vir:…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI > Sponzori QuoRoom Sklad Skladov

Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS

Vključevanje žensk v lokalni razvoj gospodarstva - Forum županj v okviru NALAS

Spodbujanje sodelovanja na stičišču turizma in trajnostne mobilnosti

ZELENA, DIGITALNA IN ODPORNA MOBILNOST

Ocena učinkov na varstvo podatkov: GDPR in DPIA v projektih digitalizacije

Najava - Kakovost življenja v prostorskem načrtovanju