Podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli s strani Ministrstva za zdravje prejeli pojasnilo glede podaljšanja prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Predstavitev projektnih idej za razpis pametna mesta in skupnosti - za udeležence

Predstavitev projektnih idej za razpis pametna mesta in skupnosti - za paneliste

Zbiramo dobre prakse občin