Sodelovanje občin pri pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju

Obveščamo vas, da sta Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (CDDG) in Mednarodna konferenca nevladnih organizacij (Conference of INGOs) pričeli široko javno razpravo o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju. K sodelovanju so vabljene javne oblasti na vseh ravneh, tako tudi v lokalni samoupravi. Posvetovanje bo potekalo do…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day

NAPOVED v okviru MOS razprava o pametnih mestih in skupnostih