Predlog Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob pomoči Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali. Konceptualno nova verzija oceni naj bi sledila predhodnima dvema. Spremembe glede na verzijo 2.0 te ocene so številne, najpomembnejše…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - v Kočevju

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Novo mesto

Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Murska Sobota

Webinar - Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij?

Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Vabilo na dogodek z naslovom "BLACKOUT - Kaj zdaj?"

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Krško

Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah

Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Ajdovščina

DELAVNICA - digitalne potrebe občin - Velenje

DELAVNICA - digitalne potrebe občin - Ptuj

DELAVNICA - Digitalne potrebe občin - Škofja Loka

Zbiramo dobre prakse občin