Sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022 – 2028

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil

Podatki o okolju in javne storitve