• Domov
  • Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje od leta 2015 do leta 2020. Novi nacionalni program za prihodnje obdobje določa splošne prioritete za izboljšanje položaja žensk in moških oziroma za zagotavljanje trajnostnega razvoja enakosti spolov v Sloveniji na osmih prednostnih področjih: enaka ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje, uravnotežena zastopanost žensk in moških, nasilje nad ženskami in enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Predlog resolucije se nahaja v javni razpravi do 30.4.2015. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na 30.4.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.