• Domov
  • Višina regresa za prehrano med delom

 

Obveščamo vas, da je bil v petek, 22.1.2016, v Uradnem listu št. 4/16 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2015 0,985. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Obvestilo si lahko preberete TUKAJ.