• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.
Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju sosednje občine že vzpostavljen zbirni center in je večji od potreb prebivalcev te občine, se obe občini lahko pisno dogovorita, da se en zbirni center v okviru izvajanja javne službe uporablja za odlaganje odpadkov prebivalcev obeh občin. Prav tako se občini lahko dogovorita, da skupaj na novo zgradita oziroma vzpostavita skupni zbirni center.

Celotno besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča na predlog posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.