Srečanje partnerjev v projektu Qualipaed na Madžarskem

V okviru projekta Qualipaed je 11. in 12. oktobra 2018 potekal tretji sestanek projektnih partnerjev v Sombotelu na Madžarskem. Članice in člani projektnega konzorcija so se seznanili z analizo podatkov in rezultatov pridobljenih iz anketnih vprašalnikov staršev in pedagoških delavcev v vrtcih v partnerskih državah. Prav tako je bila na sestanku predstavljena sestava priročnika za certificiranje oznake kakovosti v vrtcih in predlog političnega strateškega dokumenta. Projektni partnerji so se v nadaljevanju dogovorili tudi o izvedbi izobraževanja o oznaki kakovosti v vrtcih in temu sledečim evalvacijam v vrtcih.