• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, s katero se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Glavni namen predloga je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2019 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Nov predlog območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov je vključen v Prilogo 1 in Prilogo 2 Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ, vaš komentar na predlog pa nam lahko posredujete do torka, 26. 11. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.