2. sestanek ESPON CC Turizem v Brežicah

16. januarja 2020 je v Brežicah potekal drugi sestanek ESPON projekta za pripravo metodologije za izračun nosilnih zmogljivosti za občine oz. destinacije. Zbrane predstavnike deležnikov, opazovalcev in konzorcija strokovnjakov sta pozdravili podžupanja Občine Brežice Mila Levec in Jasna Radič iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot vodilni deležnik. Sandra di Baggio iz ESPON sekretariata iz Luxemburga je predstavila cilj srečanja, to je obravnava Uvodnega poročila konzorcija strokovnjakov, ki so ga prisotni prejeli z gradivi. Uvodno poročilo je v nadaljevanju podrobno predstavil Bernd Schuh iz ÖIR, avstrijskega inštituta za prostor, ki vodi konzorcij. Razprava je potekala o podatkih, metodologiji, vlogi deležnikov, vizualizacijskih rešitvah, platformi. V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o časovnici in nadaljnih korakih. Spodbudna je bila informacija, da je za rezultate projekta, ki se je komaj pričel zanimajo iz več držav, omenjeni sta bili Italija in Islandija. Med opazovalci so bili prisotni iz MO Velenje, Belokranjske in Novomeške destinacije ter Ministrstva za javno upravo, kjer skrbijo za centralno zbirko odprtih podatkov (OPSI portal), ki so za projekt zelo pomembni. Prisotni so izrazili željo in pričakovanje, da se metodologija gradi z upoštevanjem že obstoječih indikatorjev, kot je na primer Zelena shema. Zato je bilo še posebej dobrodošlo, da so se vabilu kot opazovalci odzvali tudi z Slovenske turistične organizacije, ki so potrebo oz. željo po  nadgradnji zelene sheme potrdili, tako v smislu poenostavitev dostopa do podatkov, kot vključevanju indikatorjev nosilnih zmogljivosti. Tako se zadeve nadgrajujejo in predvsem pomembno je, da se s projektom izogne morebitnemu podvajanju raznih aktivnosti v občinah oz. njihovih turističnih organizacijah.

Po zaključku dvoranskega dela se je razprava nadaljevala na terenu ob spoznavanju teritorialnih izzivov in priložnosti Brežic skozi staro mesto in grad Brežice. Brežice so navdušile tako z odlično organizacijo, tvornim sodelovanje in pogostitvijo, kot s svojo kulturno dediščino, ki jo tudi udeleženci iz Slovenije še niso poznali.